Szkolenia

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

W ramach szkolenia prowadzone były zajęcia z zakresu:
1. Zarządzania badaniami naukowymi i projektami badawczymi.
3. Prawa autorskiego i własności intelektualnej.
4. Wdrażania innowacyjności.
6. Podstaw biznesu (finanse, zarządzanie, marketing), w tym powołania do życia nowego podmiotu gospodarczego (spółki spin-off i spin-out).
Szkolenie organizowane jest w dwóch blokach w terminie czerwiec i listopad 2012r. Łącznie w jednej edycji szkoleń przewiduje się 4 dni zajęć po 8 godzin lekcyjnych. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 16-17 czerwca br. w sali wykładowej Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przy ul. Pocztowej 13.

Harmonogram

16 czerwca (sobota)
14:00– 14:30 Rejestracja uczestników
14:30 – 16:00 Marketing w działalności przedsiębiorstwa - dr Krzysztof Kannenberg Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, dyscypliny naukowe: ekonomia, specjalności: marketing, teoria ekonomii, zarządzanie personelem
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:45 Marketing w działalności przedsiębiorstwa - dr Krzysztof Kannenberg
17:45 – 18:15 Przerwa bufetowa
18:15 – 19:45 Opracowanie biznesplanu dla małych firm - dr Marlena Ciechan-Kujawa Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, dyscypliny naukowe: ekonomia, organizacja i zarządzanie, specjalność: rachunkowość zarządcza
19:45– 20:00 Przerwa kawowa
20:00 – 21:30 Opracowanie biznesplanu dla małych firm - dr Marlena Ciechan-Kujawa

17 czerwca (niedziela)
8:00 – 8:30 Rejestracja uczestników
8:30 – 10:00 Projektowanie przedsiębiorstwa (finanse, rachunkowość, zarządzanie, wirtualny rynek) - dr Ryszard Lorenczewski Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyscypliny naukowe: ekonomia, organizacja i zarządzanie, specjalności: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
10:00 – 10:15 Przerwa kawowa
10:15 – 11:45 Projektowanie przedsiębiorstwa - dr Ryszard Lorenczewski
11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Projektowanie przedsiębiorstwa - dr Ryszard Lorenczewski
13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Projektowanie przedsiębiorstwa - dr Ryszard Lorenczewski24 listopada (sobota) 10:00 – 10:30Rejestracja uczestników
10:30 – 12:00Wdrażanie innowacyjności – Janusz Czapiewski, Członek Zarządu PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi
12:00 – 12:15Przerwa kawowa
12:15 – 13:45Wdrażanie innowacyjności –mgr inż. Waldemar Daraż, Wiceprezes Biogaz Inwestor, Toruń
13:45 – 14:45Przerwa obiadowa
14:45 – 16:15Zarządzanie badaniami naukowymi – Joanna Bosiacka-Kniat, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
16:15 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 18:00Zarządzanie projektami badawczymi - Joanna Bosiacka-Kniat, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

25 listopada (niedziela) 10:00 – 10:30Rejestracja uczestników
10:30 – 12:00Własność intelektualna - dr Marcin Kuzel, UMK w Toruniu
12:00 – 12:15Przerwa kawowa
12:15 – 13:45Prawa autorskie - dr Marcin Kuzel, UMK w Toruniu
13:45 – 14:45Przerwa obiadowa
14:45 – 16:15Wdrażanie innowacyjności - Justyna Cięgotura, Kierownik Działu Transferu Technologii Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
16:15 – 16:30Przerwa kawowa
16:30 – 18:00Wdrażanie innowacyjności - Justyna Cięgotura, Kierownik Działu Transferu Technologii Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


Poprzednie szkolenie

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

W ramach szkolenia prowadzone są zajęcia z zakresu:
1. Zarządzania badaniami naukowymi.
2. Zarządzania projektami badawczymi.
3. Prawa autorskiego.
4. Własności intelektualnej.
5. Wdrażania innowacyjności.
6. Podstaw biznesu (finanse, zarządzanie, marketing), w tym powołania do życia nowego podmiotu gospodarczego (spółki spin-off i spin-out).

Szkolenie organizowane jest w cyklu dwóch bloków w terminie czerwiec i listopad 2011 roku. Łącznie w jednej edycji szkoleń przewiduje się 4 dni zajęć po 8 godzin lekcyjnych, łącznie 32 godziny. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniach 2 - 3 czerwca 2011, kolejne w dniach 17-18 listopada 2011 w sali wykładowej Wyższej Szkoły Zarzadzania Środowiskiem w Tucholi przy ul. Pocztowej 13.

Harmonogram

2 czerwca (czwartek)
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Własność intelektualna - dr Marcin Kuzel UMK w Toruniu
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Prawa autorskie - dr Marcin Kuzel UMK w Toruniu
13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Zarządzanie badaniami naukowymi – Joanna Bosiacka-Kniat,
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:15 Zarządzanie projektami badawczymi, Joanna Bosiacka-Kniat,
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

3 czerwca (piątek)
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 10:30 Wdrażanie innowacyjności – Jacek Leszczyński,
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 Wdrażanie innowacyjności – Wiceprezes mgr inż. Waldemar Daraż,
Biogaz Inwestor, Toruń
12:30 – 13:15 Przerwa obiadowa
13:15 – 14:45 Wdrażanie innowacyjności – Katarzyna Walczyk – Matuszyk,
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa
14:45 – 15:00 Przerwa kawowa
15:00 – 16:30 Wdrażanie innowacyjności – Katarzyna Walczyk – Matuszyk,
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa


17 listopad (czwartek)

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Opracowanie biznesplanu dla małych firm - dr Marlena Ciechan-Kujawa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Opracowanie biznesplanu dla małych firm - dr Marlena Ciechan-Kujawa
13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15:45 Marketing w działalności przedsiębiorstwa– dr Krzysztof Kannenberg Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:30 Marketing w działalności przedsiębiorstwa– dr Krzysztof Kannenberg18 listopad (piątek)

8:15 – 8:45 Rejestracja uczestników
8:45 – 10:15 Projektowanie przedsiębiorstwa ( finanse, rachunkowość, zarządzanie, wirtualny rynek) - dr Ryszard Lorenczewski Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
10:15 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 Projektowanie przedsiębiorstwa - dr Ryszard Lorenczewski
12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 14:30 Projektowanie przedsiębiorstwa - dr Ryszard Lorenczewski
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 – 16:15 Projektowanie przedsiębiorstwa- dr Ryszard Lorenczewski


Galeria

image34

image32

image10

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".