Konferencje

  Eko-Innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej


       Celem konferencji pt. „Eko-Innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej” było zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją w obszarze badań i głównymi kierunkami rozwoju Eko-Innowacji w Polsce. Potrzeba wymiany doświadczeń w zakresie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej wynika z konieczności komercjalizacji transferu technologii i wiedzy naukowej oraz podniesienia umiejętności zarządzania badaniami naukowymi w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych i klastrów, a także studentów i przedsiębiorców inwestujących w Eko-Innowacje.
  Konferencja odbyła się w dniu 28 kwietnia 2011, w Książnicy Tucholskiej.


  PROGRAM KONFERENCJI


  9:00 - 9:30
  Rejestracja uczestników
  9:30 - 9:45
  Przywitanie gości
  Rektor WSZŚ w Tucholi dr Krzysztof Kannenberg
  9:45 - 10:00
  Prezentacja projektu
  Koordynator Projektu dr Aleksandra Szulczewska-Remi
  10:00 - 12:15
  „Prawne aspekty wdrażania Eko-Innowacji we współczesnej gospodarce”
  Dr inż. Bożydar Ziółkowski, Ekspert w dziedzinie Ekoinnowacyjności,
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  12:15 - 12:45
  Przerwa obiadowa
  12:45 - 15:00
  "Monitorowanie konstrukcji maszyn, technologii i źródeł energii"
  Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  15:00
  Zakończenie konferencji

Galeria

image29

image19

image23

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".