Konferencje

  Przedsiębiorczy naukowiec – innowacyjny przedsiębiorca- podsumowanie realizacji projektu Eko-Innowacja- wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych


  Szanowni Państwo

  Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję pt. „Przedsiębiorczy naukowiec – innowacyjny przedsiębiorca- podsumowanie realizacji projektu Eko-Innowacja- wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, która odbędzie się 11stycznia 2013r. w sali konferencyjnej Tucholskiego Ośrodka Kultury.
  Konferencja stanowi podsumowanie rozpoczętego przez Uczelnię w 2011 roku cyklu paneli dyskusyjnych na temat ekoinnowacji w Polsce. W ich trakcie zaprezentowane zostały przykłady najlepszych firm działających w tym obszarze, które wielokrotnie zmagają się z licznymi przeciwnościami w promowaniu i wdrażaniu ekologicznych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie nacisk położony został na pokazanie efektywnościowego wymiaru ekoinnowacji i korzyści gospodarczych płynących z ich wdrażania. Działania takie często są podejmowane w celu poprawy wizerunku firmy jak również – co interesujące – z pobudek pozabiznesowych, przez chęć poprawy stanu środowiska w okolicy.
  Chcielibyśmy, aby konferencja pokazała potencjał ekoinnowacji w kształtowaniu polskiej innowacyjności w przyszłości oraz możliwości i korzyści z ich wprowadzania. Do dyskusji przedłożone zostaną wnioski i sugestie dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o aktualną wiedzę, ekologiczną innowacyjność i troskę o środowisko naturalne.
  Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz studentów. Organizowana jest w ramach projektu „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

  Szczegółowe informacje pod nr telefonu 512 157 093.


  PROGRAM KONFERENCJI


  9:30 - 10:00
  Rejestracja uczestników
  10:00 - 10:05
  Przywitanie gości
  Rektor WSZŚ w Tucholi dr Krzysztof Kannenberg
  10:05 - 10:20
  Podsumowanie projektu pt. "Eko-innowacja - wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych
  Koordynator Projektu dr Aleksandra Szulczewska-Remi
  10:20 - 10:30
  Prezentacja portalu Centrum Eko-innowacji
  Asystent koordynatora projektu Łukasz Skała
  10:30 - 12:45
  Prezentacja przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego nt. "Regionalnej Strategii Innowacji 2014-2020 oraz projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w których uczestniczy samorząd". Po niej nastąpi dyskusja nt. omówionych zagadnień
  12:45 - 13:15
  Przerwa obiadowa i możliwość rejestracji na portalu
  13:15 - 15:30
  Prezentacja eko-innowacyjnej firmy PESA z Bydgoszczy
  15:30
  Zakończenie konferencji

Galeria

image8

image14

image23

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".