Konferencje

  Perspektywy rozwoju Eko-Innowacji w Polsce

  Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję pt. „Perspektywy rozwoju Eko-Innowacji w Polsce”, która odbędzie się dnia 24 września w sali konferencyjnej Ośrodka Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów” w Tleniu.

  Konferencja stanowi kontynuację rozpoczętego przez Uczelnię w 2011 roku cyklu paneli dyskusyjnych na temat ekoinnowacji w Polsce. W ich trakcie zaprezentowane zostały przykłady najlepszych firm działających w tym obszarze, które wielokrotnie zmagają się z licznymi przeciwnościami w promowaniu i wdrażaniu ekologicznych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie nacisk położony został na pokazanie efektywnościowego wymiaru ekoinnowacji i korzyści gospodarczych płynących z ich wdrażania. Działania takie często są podejmowane w celu poprawy wizerunku firmy jak również – co interesujące – z pobudek pozabiznesowych, przez chęć poprawy stanu środowiska w okolicy.

  Chcielibyśmy, aby konferencja pokazała potencjał ekoinnowacji w kształtowaniu polskiej innowacyjności w przyszłości oraz możliwości i korzyści z ich wprowadzania. Do dyskusji przedłożone zostaną wnioski i sugestie dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o aktualną wiedzę, ekologiczną innowacyjność i troskę o środowisko naturalne. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz studentów. Organizowana jest w ramach projektu „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie www.projekt.eko-innowacja.pl lub pod nr telefonu (52) 559 20 22 wew. 250.  Program konferencji:

  08:00 – 12:00
  Rejestracja uczestników
  12:00 – 16:00
  Konferencja (panel dyskusyjny) pt. „Perspektywy rozwoju Eko-Innowacji w Polsce” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  13:30 – 14:00
  Przerwa kawowa
  16:00 – 16:45
  Przerwa obiadowa


Galeria

image27

image28

image4

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".