Konferencje

  Akademickie zapotrzebowanie na Eko-Innowacje czyli jak funkcjonują parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości


       Celem konferencji pt. „Akademickie zapotrzebowanie na Eko-Innowacje czyli jak funkcjonują parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości” było przedstawienie najlepszych przykładów działających w Polsce parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, wspierających innowacyjne i eko-innowacyjne firmy oraz przedsiębiorców. Panel dyskusyjny posłużył zidentyfikowaniu i opisaniu barier oraz sił motorycznych systemu komercjalizacji wiedzy, a także przedstawieniu rekomendacji zmian w kierunku stworzenia profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego efektywnie wspierającego innowacyjną przedsiębiorczość akademicką.
       Konferencja skierowana była do przedstawicieli akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych i klastrów, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców inwestujących w Eko-Innowacje oraz studentów.
       Konferencja odbyła się w dniu 9 grudnia 2011r. w sali Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi przy Placu Zamkowym 8.

  Program konferencji:

  9:00 - 9:30
  Rejestracja uczestników
  9:30 - 9:45
  Przywitanie gości
  9:45 - 12:00
  Panel dyskusyjny: „Jak funkcjonują inkubatory przedsiębiorczości”
  Prelegent i moderator: Adam Siwczyński,
  Manager projektu Nickel Inkubator,
  Nickel Technology Park Poznań
  12:00 - 12:45
  Przerwa obiadowa
  12:45 - 15:00
  Panel dyskusyjny: „Rola parków technologicznych na podstawie
  Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
  Prelegent i moderator: Iga Pachulska,
  Specjalista ds. projektów innowacyjnych,
  Gdański Park Naukowo-Technologiczny
  15:00
  Zakończenie konferencji

Galeria

image3

image15

image16

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".