Konferencje

  Eko-Innowacje efektem symbiozy nauki i biznesu – dobre przykłady Eko-Innowacji


       Celem konferencji pt. „Eko-Innowacje efektem symbiozy nauki i biznesu – dobre przykłady Eko-Innowacji” było zapoznanie uczestników z najlepszymi przykładami rozwiązań innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorców. Dzięki nawiązaniu wielokierunkowej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym, możliwe stanie się podjęcie działań związanych z szeroko rozumianymi eko-innowacjami.
       Konferencja skierowana była do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, nadleśnictw, parków naukowo-technologicznych i klastrów, przedsiębiorców inwestujących w Eko-Innowacje oraz studentów. Konferencja odbyła się w dniu 20 października 2011r. w Sali Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi przy Placu Zamkowym 8.


  PROGRAM KONFERENCJI


  9:00 - 9:30
  Rejestracja uczestników
  9:30 - 9:45
  Przywitanie gości
  Koordynator Projektu dr Aleksandra Szulczewska-Remi
  9:45 - 12:00
  Panel dyskusyjny: „Polimery biodegradowalne i ich nanokompozyty jako nowe materiały w przemyśle opakowaniowym"
  Prelegent i moderator: dr n. t. Józef Richert,
  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
  12:00 - 12:45
  Przerwa obiadowa
  12:45 - 15:00
  Panel dyskusyjny: „Odnowienia po rębniach zupełnych z wykorzystaniem odnowień naturalnych i siewów sztucznych sosny”
  Prelegent: mgr inż. Jan Piecyk - Nadleśnictwo Skwierzyna
  Moderator: prof. dr hab. Wojciech Wesoły - kierownik Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
  15:00
  Zakończenie konferencji

Galeria

image30

image41

image37

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".