Konferencje

  Bariery we wdrażaniu i komercjalizacji Eko-Innowacji

  Konferencja stanowi kontynuację rozpoczętego przez Uczelnię w 2011 roku cyklu paneli dyskusyjnych na temat Eko-Innowacji w Polsce. W jej trakcie zaprezentowane zostaną przykłady najlepszych firm działających w tym obszarze, które wielokrotnie zmagają się z licznymi przeciwnościami  w promowaniu i wdrażaniu ekologicznych rozwiązań technologicznych. Do dyskusji przedłożone zostaną wnioski i sugestie dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o aktualną wiedzę, ekologiczną innowacyjność i troską o środowisko naturalne.
  Konferencja skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów, przedsiębiorców inwestujących w Eko-Innowacje oraz studentów. Organizowana jest w ramach projektu „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych”, dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

  Program konferencji:

  9:00 - 9:30
  Rejestracja uczestników
  9:30 - 9:45
  Przywitanie gości
  9:45 - 12:00
  Panel dyskusyjny: „Bariery we wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w Instytucie IMPiB”
  Prelegent i moderator: dr inż. Stefan Kubica
  Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
  12:00 - 12:45
  Przerwa obiadowa
  12:45 - 15:00
  Panel dyskusyjny: „Proces technologiczny produkcji pojazdów szynowych – problemy we wdrażaniu innowacji”
  Prelegent i moderator: Sebastian Kamecki
  Dyrektor ds. produkcji i techniki, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
  15:00
  Zakończenie konferencji


Galeria

image32

image32

image35

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".