Baza ekspertów

 • mgr Joanna Bosiacka-Kniat

 • Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznań Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Kierownik projektów europejskich oraz trener w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE od 2004r. Trener z zakresu tematyki Programów Ramowych UE, konsultacje wniosków, pomoc przy pisaniu wniosków, pomoc przy znalezieniu partnerów do projektu, tworzenie budżetów, itp. Doradca jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych i innowacyjnych, ze środków UE. Koordynator projektów europejskich. Wykładowca na studiach podyplomowych dla pracowników naukowych – Menedżer projektów badawczych, prowadzonych przez UAM w Poznaniu. Ekspert Komisji Europejskiej przy ocenie projektów w 7. PR, w programach Cooperation oraz Capactites.


 • mgr Jacek Leszczyński

 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
  Wdrażanie innowacyjności w praktyce


 • mgr inż. Waldemar Daraż

 • Wiceprezes Biogaz Inwestor, Toruń
  Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej (1985 r.). Pracę zawodową rozpoczął na PKP, gdzie zajmował się eksploatacją lokomotyw spalinowych. Następnie związał się zawodowo z ciepłownictwem, początkowo w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu, a następnie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Toruniu, gdzie w latach 1991 - 2007 kierował eksploatacją sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych oraz zajmował się realizacją inwestycji i remontów. Posiada doświadczenie w zakresie systemu zamówień publicznych, będąc praktykiem w tej dziedzinie. Od 2008 r. jest członkiem Zarządu Biogaz Inwestor Sp. z o.o. w Toruniu. Przedsiębiorstwo to prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu i energetycznym wykorzystaniu gazu składowiskowego z Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu. Zainteresowania zawodowe: nowoczesne metody zarządzania infrastrukturą techniczną oraz zamówienia publiczne. Tematyce tej poświęcił kilka artykułów w prasie fachowej.


<< Poprzednia | Następna >>

Galeria

image22

image2

image7

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".