Baza ekspertów

 • Prof. dr hab. Wojciech Wesoły

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  profesor nauk leśnych, kierownik Zakładu Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wykładowca z zakresu hodowli lasu w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Wykształcenie: 1972 - studia i dyplom magistra leśnictwa na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 1980 - stopień dra z zakresu selekcji drzew leśnych, 1992 -habilitacja z zakresu fizjologii drzew leśnych, 2004 - stopień profesora nauk leśnych. Osiągnięcia naukowe: specjalista z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa drzew leśnych, twórca banku nasion i archiwum drzew w lasach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego, wykonawca badań zlecanych przez Lasy Państwowe, twórca pomysłu szczepienia starych drzew. Autor wielu publikacji naukowych m.in. „Podręcznik szkółkarstwa leśnego od A do Z”, „Nowe trendy w hodowli lasu – dąb w kulturach In vitro”, „Ocena jakości fizjologicznej sadzonek”. Autor rozprawy habilitacyjnej pn. „Wpływ zewnętrznego traktowania sosny zwyczajnej na kwitnienie i zawartość endogennych regulatorów wzrostu”.


 • Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania
  Wykształcenie: prof. dr hab. inż., (budowa i eksploatacja maszyn) nauki techniczne, (technika rolnicza) nauki rolnicze Szczególne osiągnięcia/dokonania : 44 patenty, wzory użytkowe i 16 zgłoszeń patentowych (głównie w zakresie sprzęgieł jednokierunkowych - zwrotnych, silników spalinowych, rozdrabniaczy, przekładni cięgnowych, dozowników i przetwórstwa polimerów oraz materiałów biologicznych, monitorowania systemów technologicznych i specjalnych); ponad 200 publikacji, w tym: 12 podręczników i skryptów. Zdobywca wielu odznaczeń i nagród w tym m.in. odznaka i wyróżnienie SIMP-NOT, Srebrny Krzyż Zasługi - za osiągniecia naukowe, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Premiera RP - za zasługi dla wynalazczości, Medal za zasługi dla transportu - Ministra Infrastruktury RP, Medal za zasługi dla budownictwa - Ministra Infrastruktury RP, Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia naukowe.


 • mgr Katarzyna Walczyk – Matuszyk

 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa
  Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, Koordynator Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji oraz członkini europejskiej sieci Krajowych Punktów Kontaktowych dla Ekoinnowacji (CIP-Eco-Innovation). Specjalizuje się w tematyce wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Programach Ramowych oraz projektów wdrożeniowych w zakresie ekoinnowacji. Autorka licznych publikacji i opracowań dedykowanych tematyce ekoinnowacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz stażystka w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorczość i Przemysł.


| Następna >>

Galeria

image15

image35

image5

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".