Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi


  • Centrum pełni funkcję ośrodka rozwoju działalności innowacyjnej
  • Centrum podejmuje działania polegające na nawiązaniu współpracy z organami samorządowymi i przedsiębiorcami na rzecz podniesienia konkurencyjności w dziedzinie przedsiębiorczości, badań i rozwoju technologicznego
  • Centrum prowadzi portal Eko-Innowacji, dzięki któremu możliwe jest poszukiwanie
    i komercyjne wykorzystanie wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów
    i wynalazków
  • Centrum organizuje szkolenia i warsztaty praktyczne

ul. Pocztowa 13

89-500 Tuchola

tel.(52) 559 20 22
(52) 559 19 87 wew. 250

Galeria

image17

image1

image37

MNiSW
Projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".